Department of information
Current location: English Version>>Research>>Awards
Awards
Awards

National Awards

 

NO.

Project Title

Awards

Investigators

Year

1

Key Technology and their Application of Single-break Vacuum Circuit Breakers at Transmission Voltage

Second Prize of National Technical Invention Award

Jianhua Wang, Yingsan Geng, Zhiyuan Liu, Zhenxing Wang, Fuxing Yuan, Junhui Wu

2018

2

Fast Breaking Technology and Application of Large-Capacity Circuit Breaker for DC Distribution System

Second Prize of National Technical Invention Award

Mingzhe Rong, Yi Wu, Fei Yang, Chunping Niu,….

2016

3

Key Technology and Series Products Development of High-Power Special Power Supply with Multi-timescale Accurate Control

Second Prize of National Scientific and Technological Progress Award

Xu Yang,

2015

4

Key Technologies and Applications of High-Capacity Interruption of Power Switches

Second Prize of National Scientific and Technological Progress Award

Shenli Jia, Xingwen Li, Zongqian Shi, Degui Chen, Lijun Wang, Zhiying Ma, Chunchao Tang, Guangli He, Guanglin Wei, Ruiliang Guan

2012

5

Active Suppression Technology and its Application for Power System Harmonics

Second Prize of National Scientific and Technological Progress Award

Zhaoan Wang, Jinjun Liu, Yue Wang, Daozhi Xia, Fang Zhuo, Guochun Xiao, Weian Wang, Xiaoqing Bai, Weizheng Yao, Wanjun Lei

2011

6

Key Technology and Equipment of Overvoltage Protection of Lightning Test

Second Prize of National Scientific and Technological Progress Award

Xueling Yao, Jingliang Chen, Wei Sun, Dongshe Liu, Rongrong Huang, Zhiqiang Zhao, Tiejun Zhao, Kang Wei

2009

7

Theory and Key Technology of Intelligent Electrical Apparatus and Series Products Development

Second Prize of National Scientific and Technological Progress Award

Jianhua Wang, Mingzhe Rong, Jun Zheng, Yingsan Geng, Zhenxiang Song, Xiaohua Wang, Guogang Zhang, Hang Zhang, Yimin You, Yong Zhang

2008

8

Electronic Components Insulation Powder Entrapment Theory, Key Technology and Product Development

Second Prize of National Scientific and Technological Progress Award

Jingliang Chen, Xueling Yao, Dongshe Liu, Shengtao Li, Juxian Xing, Jianying Li, Naikui Gao, Zhiqiang Zhao, Tiejun Zhao, Zongren Peng

2007

9

Mill Load Control Optimization Common Technology and its Application Development

Second Prize of National Scientific and Technological Progress Award

Yanbin Zhang, Lixin Jia, Donggang Cui, Hui Cao, Gangquan Si, Xiaojuan Liu, Desheng Zhao, Jun Liu, Wei Liu, Fuli He

2005

10

Air Arc Test, Simulation, Control Key Technology and its Application

Second Prize of National Scientific and Technological Progress Award

Degui Chen, Mingzhe Rong, Yingsan Geng, Zushu Qiu, Xingwen Li, Jianyi Qu, Jianrong Zheng, Zhaoyang Liu, Haiwen Yuan, Changming Wang, Yongwen Zhang, Yong Chen, Xuejun Wang, Xu Chen, Xiaochuan Gu

2004

11

Key Techniques and Power Equipment for UHV AC Power Transmission

Special Prize of National Scientific and Technological Progress Award

Peng Liu, et al.

2012